અહીં આપના વિકલ્પો કાર્ટમાં ઉમેરો (એક સાથે એકથી વધુ વિકલ્પ પસંદ કરી શકાય).
નીચેના કાર્ટ બટનમાં કુલ રકમ અને સંખ્યા ઉમેરાશે.
મુખ્ય કાર્ટ બટન ક્લિક કરો, પેમેન્ટ કરો.
અગાઉ ભરેલાં લવાજમ યથાવત ચાલુ રહેશે અને એ જ મુજબ બંધ થશે.

(ઓફર ટૂંક સમયમાં પૂરી થાય છે)

વર્ષોવર્ષ ઉપયોગી ભેટ -આપના પરિવાર અથવા મિત્રો, સ્વજનો, કર્મચારીઓને આપો અનોખી અને યાદગાર ભેટ.
 1. ડિજિટલ અંકો આવતાં ૩ વર્ષ સુધી વાંચી શકાશે, ડાઉનલોડ કરી શકાશે નહીં.
 2. ઓફર મર્યાદિત સમય અને સ્ટોક રહે ત્યાં સુધી, શરતો લાગુ.  પ્રિન્ટ મેગેઝિનનો રવાનગી ખર્ચ અલગ.
 3. અગાઉના પ્રિન્ટ અંક માત્ર કુરિયર દ્વારા મોકલાશે. આપના ગામમાં કુરિયર સેવા ઉપલબ્ધ ન હોય તો નજીકના સેન્ટરમાંથી પાર્સલ કલેક્ટ કરવાનું રહેશે.
 4. ઓફર મુજબ પ્રિન્ટ મેગેઝિનનો સ્ટોક નહીં રહે તો અન્ય વર્ષના અંક મોકલવામાં આવશે.
એન્ડ્રોઇડ એપમાં માત્ર પ્રિન્ટ લેઆઉટ.
બ્રાઉઝરમાં માત્ર વેબ લેઆઉટ.
ખરીદેલા અંક ૩ વર્ષ સુધી વાંચો.
આગામી અંકો, આપના સરનામે
પોસ્ટ અથવા કુરિયર દ્વારા
 • આપના વિકલ્પો કાર્ટમાં ઉમેરો.
 • નીચેના કાર્ટ બટનમાં આપે પસંદ કરેલ પ્રોડક્ટ્સની સંખ્યા અને કુલ રકમ જોવા મળશે.
 • તેને ક્લિક કરી, આપનો ઓર્ડર તપાસો. જરૂર જણાય તો ત્યાંથી ફેરફાર કરો.
 • ચેકઆઉટ માટે આગળ વધો.
 • આપના ઓર્ડર સમયે જ આપ એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરી, યૂઝરનેમ-પાસવર્ડ પસંદ કરી શકો છો, જે વેબસાઇટ અને એન્ડ્રોઇડ એપ બંનેમાં ચાલશે.
 • ડિજિટલ મેગેઝિન/બુક્સનું લવાજમ હશે અને સાઇટ પરથી સફળ પેમેન્ટ પછી, સિસ્ટમ દ્વારા ઈ-મેઇલમાં પેમેન્ટની રિસિપ્ટ મળશે.
 • આપ વેબસાઇટ/એપમાં તરત વાંચવાનું શરૂ કરી શકશો.
 • પ્રિન્ટ મેગેઝિનના લવાજમ માટે, સાઇટ પરથી સફળ પેમેન્ટ બાદ, સિસ્ટમ દ્વારા ઈ-મેઇલથી આપને રિસિપ્ટ મળશે. 
 • પોસ્ટ દ્વારા પ્રિન્ટ મેગેઝિનનું લવાજમ આવતા મહિનાથી શરૂ થશે.
 • કુરિયર દ્વારા પ્રિન્ટ મેગેઝિનનું લવાજમ વર્તમાન મહિનાથી શરૂ થશે.
 • મેગેઝિન એન્ડ્રોઇડ એપમાં માત્ર પ્રિન્ટ લેઆઉટમાં  અને વેબસાઇટમાં માત્ર વેબ લેઆઉટમાં વાંચી શકાય છે.
 • ડિજિટલ બુક માત્ર એન્ડ્રોઇડ એપમાં વાંચી શકાય છે.
 • ઓગસ્ટ ૨૦૨૨ પહેલાં લીધેલાં ડિજિટલ લવાજમમાં અંકોની એક્સેસ માત્ર લવાજમગાળા દરમિયાન ચાલુ રહે છે.
 • એન્ડ્રોઇડ એપ અને સાઇટ બંને માટે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન જરૂરી છે.
 • અંકો પીડીએફ તરીકે ડાઉનલોડ કરી શકાતા નથી. 
 • પ્રિન્ટ મેગેઝિનમાં કુલ ૪૮+૪ પેજ છે.
 • પ્રિન્ટ મેગેઝિનમાં અંદરનાં પાનાં ગ્રેસ્કેલ છે.
 • પ્રિન્ટ મેગેઝિન દર મહિનાની ૩ તારીખે, પૂરતી ચોક્સાઇથી પોસ્ટ /કુરિયર થાય છે.
 • આપને અંક ન મળે તો ૨૦ તારીખ સુધી રાહ જોઈ માત્ર support@cybersafar.com પર જાણ કરશો.
 • જે તે મહિના પછી જાણ કરવાથી અંક મોકલી શકાશે નહીં.
 • એકથી વધુ અંક આપને ન મળે તો આપ કુરિયર/ડિજિટલ લવાજમમાં શિફ્ટ થઈ શકો છો, અથવા બાકીની રકમ અમે આપને રીફંડ કરીશું.
 • શાળા-કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ/ શિક્ષકો તથા વિવિધ ઓફિસના કર્મચારીઓ માટે, માત્ર ડિજિટલ મેગેઝિનમાં ડિસ્કાઉન્ટ મળી શકે છે.
 • આપ આપના ક્લાયન્ટ્સ, ડીલર્સ, એજન્ટ વગેરેને  આપના બ્રાન્ડિંગ સાથે ડિજિટલ લવાજમ ભેટ આપી શકો છો.
 • વધુ માહિતી માટે, લવાજમની સંખ્યા સાથે support@cybersafar.com પર સંપર્ક કરવા વિનંતી.