‘સાયબરસફર’ હવે પ્રોગ્રેસિવ વેબ એપ સ્વરૂપે પણ ઉપલબ્ધ છે!
હવે આપ વેબસાઇટ અને એપ, બંનેમાં જે તે અંક ડિજિટલ મેગેઝિન સ્વરૂપે અને ઓફલાઇન પણ વાંચી શકો છો.

એપનો પૂરો લાભ લેવા માટે

  1. એપ ઓપન કરી, આપના ગૂગલ/ફેસબુક આઇડીથી લોગ-ઇન થાઓ.
  2. આપના ડિવાઇસમાં આપ સતત લોગ્ડ-ઇન રહી શકશો, જેથી વારંવાર લોગ-ઇન કરવું પડશે નહીં.
  3. વધુ સહાય માટે 92272 51513 નંબર પર સંપર્ક કરવા વિનંતી.

માત્ર પ્રિન્ટ મેગેઝિનનું લવાજમ ધરાવતા મિત્રોને ઓનલાઇન એક્સેસ આપવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આપના ઈ-મેઇલનું ઇનબોક્સ અને સ્પામ ફોલ્ડર ચેક કરતા રહેશો.

આ એપ કઈ રીતે વિશેષ છે?

એપમા અંકોનો ડેટા કઈ રીતે મેનેજ થશે?