‘સાયબરસફર’ મેગેઝિનનું લવાજમ ભરનારા વાચકમિત્રો માટે પહેલી વારનું રજિસ્ટ્રેશન

આ વેબસાઇટ ‘સાયબરસફર’ મેગેઝિનનું લવાજમ ભરનારા મિત્રો માટેની વેબસાઇટ છે. લવાજમધારકોએ આ સાઇટમાં રજિસ્ટ્રેશન માટે ઇમેઇલમાં મળેલો પાસવર્ડ અહીં આપવો (ન મળ્યો હોય તો support@cybersafar.com પર મેઇલ મોકલશો)

આપનો પાસવર્ડ સાચો હશે તો સબમીટ કરતાં રજિસ્ટ્રેશન પેજ ઓપન થશે, તેમાં નવું યુઝરનેમ, નવો પાસવર્ડ નક્કી કરો, આપે અમને આપેલું ઈ-મેઇલ આઈડી અને અન્ય વિગતો આપો અને સફરમાં આગળ વધો!

રજિસ્ટ્રેશન પછી, અંકો વાંચવા અહીંથી લોગ-ઇન થાઓ

આપણી આ સહિયારી સફરનું લક્ષ્ય...

ઇન્ટરનેટની ઉજળી બાજુને માધ્યમ બનાવી, જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાનની ઉપાસક પ્રજા તરીકે ગુજરાતી પ્રજાની ક્ષિતિજો વિસ્તારવી!

સાયબરસફર મિત્રો

We have 3 guests and no members online

નવી માહિતી ઇમેઇલ દ્વારા

આ સાઇટ પર નવો અંક અપલોડ થયાની માહિતી ઈ-મેઇલ દ્વારા મેળવો.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

 

આટલું ધ્યાને લેશો...

આપના યુઝરનેમ-પાસવર્ડ કોઈ સાથે શેર કરશો નહીં. તેનાથી એકથી વધુ, અલગ અલગ જગ્યાએથી લોગ-ઇન થશે તો આપનું એકાઉન્ટ હંમેશ માટે લોક થઈ શકે છે.

જુઓ વધુ માહિતી

Go to top